เลขเอกสาร: DAC002-000-012
ชื่อเอกสาร: การแบ่งส่วนงานและตั้งตำแหน่งพนักงาน
ชื่อแฟ้มเอกสาร: แฟ้มของ ม.ร.ว.ขจิต เกษมศรี
ช่วงปีของเอกสาร: 2486-2486
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, การแบ่งส่วนงานและตั้งตำแหน่งพนักงาน, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 4