เลขเอกสาร: DAC002-000-011
ชื่อเอกสาร: การออกพันธบัตรทองคำ
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วงปีของเอกสาร: 2486-2486
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, ออกพันธบัตรทองคำ, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 4