เลขเอกสาร: DAC002-000-009
ชื่อเอกสาร: พระราชกริสดีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
ช่วงปีของเอกสาร: 2485-2489
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, พระราชกริสดีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 6