เลขเอกสาร: DAC002-000-008
ชื่อเอกสาร: การมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบธุระกิจบางประเภท
ชื่อแฟ้มเอกสาร: แฟ้มของ ม.ร.ว.ขจิต เกษมศรี
ช่วงปีของเอกสาร: 2485-2485
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบธุระกิจบางประเภท, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 2