เลขเอกสาร: DAC002-000-006
ชื่อเอกสาร: การแบ่งส่วนงาน ธปท. Organization of the Bank of Thailand
ชื่อแฟ้มเอกสาร: รูปการแบ่งส่วนงาน ธปท.
ช่วงปีของเอกสาร: 2485-2485
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, การแบ่งส่วนงานธนาคารแห่งประเทศไทย Organization of the Bank of Thailand, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 4