เลขเอกสาร: DAC002-000-004
ชื่อเอกสาร: การทำลูกกุญแจทองคำ
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การดำเนินงานธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วงปีของเอกสาร: 2485-2485
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, การทำลูกกุญแจทองคำ, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 1