เลขเอกสาร: DAC002-000-003
ชื่อเอกสาร: หนังสือสัญญาเช่าช่วงกัมสิทธิ์ที่ดินและตึกธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ จำกัด
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การดำเนินงานธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วงปีของเอกสาร: 2485-2485
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, หนังสือสัญญาเช่าช่วงกัมสิทธิ์ที่ดินและตึกธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 2