เลขเอกสาร: DAC002-000-001
ชื่อเอกสาร: ที่มาของการจัดตั้งธนาคารกลาง
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การตั้งธนาคารกลาง
ช่วงปีของเอกสาร: 2485-2485
คำค้น: การจัดตั้งและการดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย, สงครามโลกครั้งที่สอง, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485, การฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจภายหลังสงคราม
จำนวนแผ่นเอกสาร: 8