อาคารโรงพิมพ์ธนบัตร

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.88-1
ชื่อชุดภาพ: อาคารโรงพิมพ์ธนบัตร
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 1
/ 1
/ 1