สถานสวัสดิสงเคราะห์หลังเก่า

Image Not Available
รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.86-1
ชื่อชุดภาพ: สถานสวัสดิสงเคราะห์หลังเก่า
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 1
/ 1
/ 1