ด้านหลังของพระนากปรก

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.81-1
ชื่อชุดภาพ: ด้านหลังของพระนากปรก
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 1
/ 1
/ 1