วังบางขุนพรหม (หลังปรับปรุง)

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.77-80
ชื่อชุดภาพ: วังบางขุนพรหม (หลังปรับปรุง)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 4
/ 1
/ 1