วังบางขุนพรหม

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.64-75
ชื่อชุดภาพ: วังบางขุนพรหม
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 12
/ 1
/ 1