วังบางขุนพรหม

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.62-63
ชื่อชุดภาพ: วังบางขุนพรหม
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 2
/ 1
/ 1