วังบางขุนพรหม

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.54-61
ชื่อชุดภาพ: วังบางขุนพรหม
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 8
/ 1
/ 1