เขามอ

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.51-53
ชื่อชุดภาพ: เขามอ
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 3
/ 1
/ 1