ปฏิมากรรมปูนปั้นในวังบางขุนพรหม

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.49-50
ชื่อชุดภาพ: ปฏิมากรรมปูนปั้นในวังบางขุนพรหม
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 2
/ 1
/ 1