ปฏิมากรรมรูปหล่อโลหะ หญิงสาว

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.34-36
ชื่อชุดภาพ: ปฏิมากรรมรูปหล่อโลหะ หญิงสาว
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 3
/ 1
/ 1