เรือนท่าน้ำ

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.30-31
ชื่อชุดภาพ: เรือนท่าน้ำ
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 2
/ 1
/ 1