ฝ่ายออกบัตรธนาคาร ในพระบรมมหาราชวัง

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.13-14
ชื่อชุดภาพ: ฝ่ายออกบัตรธนาคาร ในพระบรมมหาราชวัง
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 2
/ 1
/ 1