บ้านมนังคศิลา

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.10-11
ชื่อชุดภาพ: บ้านมนังคศิลา
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 2
/ 1
/ 1