เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.7-9
ชื่อชุดภาพ: เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 3
/ 1
/ 1