สำนักงานธนาคารชาติไทย ในพระบรมมหาราชวัง

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.1-1
ชื่อชุดภาพ: สำนักงานธนาคารชาติไทย ในพระบรมมหาราชวัง
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
วันเดือน ปี เริ่มต้น สิ้นสุด ของเหตุการณ์: 2483-01-01
จำนวนภาพ: 1
/ 1
/ 1