ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

เลขชุดเอกสาร: DAC003
ชื่อชุดเอกสาร: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ช่วงปีของชุดเอกสาร: 2484-2488
บทคัดย่อนับตั้งแต่สยามเริ่มใช้ธนบัตรเมื่อปี 2445 โดยสั่งพิมพ์มาจากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด (Thomas de la Rue & company, limited) แห่งสหราชอาณาจักรมาโดยตลอด กระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากบริษัทจะได้รับความเสียหายจากสงครามแล้ว เส้นทางการขนส่ง ตลอดจนการที่ไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับฝ่ายอักษะ ทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ธนบัตรมาได้อีกต่อไป นำไปสู่ภาวการณ์ขาดแคลนธนบัตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเผชิญทันทีที่ก่อตั้งขึ้น การขาดแคลนธนบัตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังเกิดขึ้นอีกปัจจัยหนึ่ง คือ มีความต้องการใช้ธนบัตรจำนวนมากสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยตลอดช่วงสงคราม (ตามเอกสารเลขที่ DAC003-000-001 เรื่อง ญี่ปุ่นขอเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อราชการทหารญี่ปุ่น เอกสารเลขที่ DAC003-000-002 เรื่อง ข้อตกลงเงินค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่น เอกสารเลขที่ DAC003-001-003 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่นและการสร้างรถไฟ ราคาทองคำ การขนทองคำ เอกสารเลขที่ DAC003-001-009 เรื่อง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น และการขอซื้อน้ำมันจากกองทัพญี่ปุ่นสำหรับพิมพ์ธนบัตรรัฐบาล รวมทั้งรายละเอียดทองคำญี่ปุ่น และเอกสารเลขที่ DAC003-001-008 เรื่อง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น ที่แสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้และมีความต้องการที่จะเจรจากับญี่ปุ่นให้ช่วยเหลือ) ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ต้องรีบแก้ปัญหานี้โดยเร็ว

สำหรับการแก้ปัญหาธนบัตรขาดแคลน มีทั้งการสั่งพิมพ์ธนบัตรจากประเทศญี่ปุ่น (ตามเอกสารเลขที่ DAC003-000-004 เรื่อง ข้อวิตกกรณีธนบัตรจะไม่พอจำหน่าย จึงต้องมีการทำจดหมายเพื่อให้เร่งสั่งพิมพ์ธนบัตรจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีจดหมายฉบับต่อมีที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการจัดส่งธนบัตรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความล่าช้า) การพิมพ์ธนบัตรใช้เองภายในประเทศ ซึ่งได้มีความพยายามพิมพ์ให้รวดเร็วขึ้น โดยการลดสี หรือนำธนบัตรที่พิมพ์แล้วแต่ยังไม่ได้นำออกใช้มาดัดแปลงเป็นธนบัตรชนิดราคาอื่น โดยใช้เป็นกรณีสำรองหากธนบัตรจากญี่ปุ่นเกิดการล่าช้า (ตามเอกสารเลขที่ DAC003-000-006 เรื่อง ความเป็นมาของการจัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองในประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารเลขที่ DAC003-000-007 เรื่อง แผนการพิมพ์ธนบัตรที่กรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์) นอกจากนี้ ยังมีการลดการใช้ธนบัตรด้วยการนำสิ่งของส่งกองทัพญี่ปุ่นแทน หรือการใช้เช็คและการออกเงินกู้ยืมในระยะสั้น (ตามเอกสารเลขที่ DAC003-000-005 เรื่อง ภาวะธนบัตรขาดแคลนและการออกเงินกู้ชนิดที่มีกำหนดเวลาสั้น ซึ่งยังไม่เคยมีในประเทศไทย) และปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อไม่สามารถขนส่งธนบัตรจากญี่ปุ่นมาได้ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเร่งระดมให้มีการพิมพ์ธนบัตรภายในประเทศกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดทั้งโรงพิมพ์ของราชการโดยกรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ และเอกชน

ปัญหาธนบัตรขาดแคลนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
• สาเหตุ
o ไม่สามารถสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด แห่งสหราชอาณาจักร
o มีความต้องการใช้ธนบัตรจำนวนมากสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยตลอดช่วงสงคราม
DAC003-000-001 เรื่อง ญี่ปุ่นขอเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อราชการทหารญี่ปุ่น
DAC003-000-002 เรื่อง ข้อตกลงเงินค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่น
DAC003-001-003 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่นและการสร้างรถไฟ ราคาทองคำ การขนทองคำ
DAC003-001-009 เรื่อง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น และการขอซื้อน้ำมันจากกองทัพญี่ปุ่นสำหรับพิมพ์ธนบัตรรัฐบาล รวมทั้งรายละเอียดทองคำญี่ปุ่น
DAC003-001-008 เรื่อง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น
• การแก้ปัญหา
o การสั่งพิมพ์ธนบัตรจากประเทศญี่ปุ่น
DAC003-000-004 เรื่อง ข้อวิตกกรณีธนบัตรจะไม่พอจำหน่าย
o การพิมพ์ธนบัตรใช้เองภายในประเทศ พิมพ์ให้รวดเร็วขึ้น โดยการลดสี หรือนำธนบัตรที่พิมพ์แล้วแต่ยังไม่ได้นำออกใช้มาดัดแปลงเป็นธนบัตรชนิดราคาอื่น
DAC003-000-006 เรื่อง ความเป็นมาของการจัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองในประเทศเป็นครั้งแรก
DAC003-000-007 เรื่อง แผนการพิมพ์ธนบัตรที่กรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์
o การลดการใช้ธนบัตรด้วยการนำสิ่งของส่งกองทัพญี่ปุ่นแทน หรือการใช้เช็กและการออกเงินกู้ยืมในระยะสั้น
DAC003-000-005 เรื่อง ภาวะธนบัตรขาดแคลนและการออกเงินกู้ชนิดที่มีกำหนดเวลาสั้น ซึ่งยังไม่เคยมีในประเทศไทย
/ 1
/ 1